Partier

Nybegynnere (alle grenene)

Obligatorisk trening for alle NYE medlemmer og for medlemmer som trenger/ønsker repetisjon på grunnleggende teknikker.

Dette er en trening for alle aldere og for begge kjønn.

Det stilles ingen krav til erfaring innenfor kampsport for å starte opp på våre nybegynnerkurs.

Man vil på denne timen lære grunnleggende slag og spark teknikker (basic), bevegelse, blokkering og unnvikelse. I tillegg blir det fokus på å forbedre din egen motorikk, fysikk og psyke. Fortvil ikke selv om du skulle føle deg litt klumsete de første gangene. Etter noen treninger vil du merke at teknikken stadig blir forbedret hvis du følger aktivt med. Etterhvert som teknikkene begynner å sitte kan du prøve å øke både tempo, kraft og høyde på spark. Du får da økt utbytte både mentalt og fysisk. Det vil du merke spesielt i den delen av treningen som innebærer bruk av slaghansker, slagputer og thai-skjold (sparkeputer) hvor hele kroppen er i aksjon, inkludert de små grå. Intensiteten kan bestemmes mye av den enkelte selv og er derfor svært gunstig trening for absolutt alle.

Dersom du har beltegradering fra før ber vi deg ta kontakt med en av våre instruktører som vil kunne klarere deg for trening til Videregående, Lett/Full/Low/K-1.

Det er naturlige for alle medlemmer er å gradere seg. Gradering arrangeres før sommerferien og før jul. Til gradering MÅ alle ha klubb bukse og T-skjorte. For å kunne være i stand til å gradere deg til gult belte må du være registrert på ca 60% av treningene (oppropslister).

Utstyr:
Det er ikke krav på utstyr med det første på et nybegynnerparti i kickboxing. Men jo tidligere som du skaffer utstyr, jo tidligere kan oppgavene bli mer varierte og du får mer ut av treningen. Alt som trengs til kickboxing av utstyr og evt. klær kan kjøpes på klubben.

Ungdom

Info kommer.

Videregående (LC, FC)

For alle med gult belte eller høyere.

Man tar det steget videre fra nyegynnere på alle måter. Personlig utstyr er et viktig element for å få noe ut av timen. Det legges det nå mer vekt på hvordan teknikkene blir brukt mot motstander i kamp, avstandsbedømmelse, osv. Vi begynner på denne gruppen også å fokusere på mer avanserte spark.

Advanced (LC, FC)

For alle med oransje belte eller høyere.

For alle som vil lære om kamp-grenene lett og fullkontakt. Her kreves fullt utstyr. Du får en innføring i grenene og vi lærer deg om reglement, teknikker, avstandsbedømmelse, taktiske vurderinger, osv. For de ferskeste på denne gruppen blir det kun teknikk mot partner i kontrollerte former. For de som har mer erfaring vil man kunne sparre og trene infor kamp.

Vår instruktør vurderer når den enkelte får tilbud om å trene på VG Mix.

Advanced (K-1, LK)

For alle med oransje belte eller høyere.

For alle som vil lære om kamp-grenene K-1 og low-kick.
K-1 skiller seg fra Fullkontakt med mer allsidig og alternative treffpunkter og teknikkalternativer ved at både lår og legger inngår som treffområde og bruk av kne som poenggivende teknikk. I tillegg kan en også klinsje, dvs. holde motstander mens en utøver teknikk, men kun én kneteknikk.umiddelbart.
Low-kick skiller seg fra Fullkontakt ved å utvide det poenggivende treffområdet fra hode og kropp til også å gjelde lår.

For å være med på denne kamp-gruppen må du være klarert av instruktør fra VG gruppene.
Gruppens nivå er satt for konkurranse-utøvere og de som ønsker høyt tempo og eksplosiv trening.

Åpen time

For alle med eget fult utstyr.

Med åpen time for alle partier vil økten bli gjennomført trygt og greit.

NB: Vi vil tilstrebe at en av våre instruktører gjennomfører treningen. Men på grunn av mye reiseaktivitet kan vi ikke garantere samme instruktør. Vi ønsker likevel å tilby en god time for klubben.

Morgentrening

For alle uavhengig av nivå. Ingen beltekrav.

Dette er en time med fokus på fysikk. Her blir du garantert svett og utslitt. Vi setter sammen en time med kickboxing elementer (enkelt slik at alle kan være med) og divers styrke øvelser. Vi begynner rolig og bygger det opp.