Dugnad – flytting til nye lokaler

Den store dagen er satt. Vi flytter onsdag 29. juni.

Vi trenger alle armer og bein som kan være med på denne, både emosjonelt og gledelig, flyttedagen. Møt opp i lokalene for å bære inn eller ut i bil.

Vi trenger 3/4 på vært sted til å bære ut i biler.
Vi trenger 2/3 til å vaske ut lokalene i Møllergata.
Vi trenger 2/3 til å montere opp sekker og speeballer.
Vi trenger 3/4 til å legge ut matter.
Vi trenger flere biler til å frakte på kortest mulig tid.

Da kaster vi oss rundt og får til en flyttefest. Meld deg på!

[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]
your-name
Sted
Bil
Presh
Møllergata
Nei
Henrik
Møllergata
Nei
Timmy (kommer runt 18.00)
Schweigaardsgate
Nei
Henrik (kommer 17:15)
Møllergata
Nei
Henrik larsen
Møllergata
Nei
Andrea
Schweigaardsgate
Nei
Tine
Møllergata
Nei
Quasim
Møllergata
Nei
Robert
Schweigaardsgate
Nei
Lars Erik
Schweigaardsgate
Ja
Lars L
Møllergata
Ja

Årsmøte 15. juni

Årsmøtet er satt 15. juni kl 18:00 i klubblokalene.

ÅRSMØTETS AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær1 samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.1
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan3
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

1. Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

2. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan.

3. Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Felles sommertrening fra 7. juni

SONY DSC

Etter gradering kjører alle partier felles trening. Fullt utstyr anbefales!

Tid: Tirsdager og torsdager kl 18.00-19.30. Start tirsdag 7. juni.

Det blir med andre ord ikke bare grilling og slapping i sommer! Det går ann å kombinere. Vi ses!