Sommertrening

Tiden går fort! Vårterminen er forbi, graderingen er over og vi går inn i sommerperiode med fellestrening. Den foreløpige planen er som følger:

 • Det er sommertrening fra uke 25-33
 • Mandager og onsdager kl 18.00-19:30
 • Følg også Facebook gruppen kan være noen treninger blir ute om det er fint vær.

Sommerfest/graderingsfest 18. juni

Det er sesongavslutning, før vi vi setter i gang med fellestrening for sommeren. Alle klubbens medlemmer ønskes velkommne på sommerfest! Og for den som nylig har gradert passer det ekstra bra å sette seg ned med en bit mat, prat og fest. Vi spiser og drikker på Kafé Oslo.

Når: 18. juni kl 19:00/matservering (møt gjerne opp før)

Pris: 350 kr pr pers

Meny: maincourse plus dessert , u will get bread and aioli on the table. And black coffe / te

Hvor: Wergelandsveien 29, Litteraturhuset, 0167 Oslo

 https://www.kafeoslo.no

Vi ses!

Meld deg på ved å bestille plass her!

Årsmøte 1. juni

Velkommen på årsmøte 1. juni!

Klokkeslett: 17.00

Sted: Klubblokale

Årsmøtets agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær1 samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.1
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan3
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

1. Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

2. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan.

3. Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Påmelding

  Navn

  E-post