Årsmøte 26 Mai

Velkommen på årsmøte 26 Mai!

Klokkeslett: 17.00

Sted: klubblokalet

Årsmøtets agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær1 samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.1
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan3
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

1. Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

2. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan.

3. Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Påmelding

  Navn

  E-post

  Gratulerer med dagen

  • Vi ønsker alle en flott grunnlovsdagfeiring og informerer at klubben holder stengt 17-18 Mai også det er vanlig trening fra mandag 22 Mai

  image

  Gradering Vår 2023  Nå er det på tide å vise at all svette og slit har gitt resultater. Årets vårgradering finner sted uke 22. Så nå er det bare i gi alt frem til da! 

  • Tirsdag 30. mai voksen gradering gult

  • Onsdag 31. mai barnegradering

  • Torsdag 01. Juni voksen gradering orange og grønt

  • Lørdag 03. Juni blått, brunt og sort gradering

  • Mandag 05. Juni ungdomgradering

  • NB! møte opp 30min før graderingstiden, dere må være ferdig oppvarmet før graderingstiden.

  Du melder deg på gjennom å betale i forveien. Det koster 200 kr for voksne og barn/ungdom.

  Frist for påmelding er 25 Mai.

  Påmelding

  Påmelding gjøres i appen Rubic Connect under «Aktiviteter». Der kan du også kjøpe aktivitetskortet «Gradering» som er er klippekort med ett klipp. Dette kortet må du vise opp i mobilen ved graderingen. Ta kontakt dersom du har problemer eller ikke er medlem i Rubic-systemet enda.

  Dette må du huske på før gradering!

  • Alle må melde seg inn før graderingsdagen
  • Alle må betale graderingsgebyr før graderingen starter opp (200,-)
  • Alle stiller til samme vurdering og skal ha en god fysisk form. Alle medisinske forhold skal avklares på forhånd men vil ikke påvirke bedømming av gradering
  • Alle skal være riktig og korrekt antrukket. Det vil si kickboxing bukse og klubb t-skjorte (blå)
  • Personlig hygiene og uskadet utstyr er pålagt utøveren
  • Kandidaten skal følge ordre som er gitt og svare høflig og positivt dersom kandidaten blir konfrontert
  • Dersom stryk karakter er gitt er det ingen klagerett. Eventuell nytt forsøk vil kunne skje etter søknad og tidligst 2 mnd. etter utført gradering
  • Graderingsdommere kan til en hver tid bryte kandidatens gradering hvis en mener det går ut over kandidatens sikkerhet og helse. Dette også når reglementet ikke følges eller ved slett teknikk
  • Alle stiller på eget ansvar. Under enhver tvil på egen helse skal kandidaten trekke seg