Ungdomsamling i Hamar

Susanne, Vår, Marianne, Fabian, Ali og Aryan var forrige lørdag med på ungdomsamling i regi av NKBF, hos Hamar Kickboxingklubb. Ungdommene kom seg igjennom to økter hvor mye av hva som ble gjort hadde fokus på presisjon og koordinasjon. Trenere fra ungdomspartiet var til stede under deler av tiden og ble veldig imponert, og samtidig inspirert. Flere av øvelsene skal vi jobbe videre med på trening.

Instruktører var Kian Golpira Ghassem-Abadi og Kristin Julianne Vollstad.