Villkår

Villkår for trening hos Sentrum Kickboxing

Gjelder kun for medlemskap, ikke for enkelte betalinger for gradering, sommerfest, etc.

Bindingstid og oppsigelsestid

Bindingstiden er på 6 måneder. Ved oppsigelse etter utløp gjelder 1 måneds oppsigelsestid.

Angrefrist

Det er 10 dagers full angrefrist. Bruk av angrefrist må skje skriftlig.

Medlemsbetingelser for Sentrum Kickboxingklubb

 • Ingen betalt medlemsvavgift vil bli refundert unntagen ved bruk av 10 dagers angrefrist.
 • Eleven forplikter seg til å følge de anvisninger trener ved Sentrum Kickboxingklubb gir, og de regler som gjelder i klubben.
 • Eleven er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte klubben. Sentrum Kickboxingklubb fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen, eller som følge av opphold i klubben. Eleven er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på de enhver tids gjeldende regler for bruk av og opphold i klubben.
 • Misbruk av kickboxing fører til utvisning av klubben. Alle våre medlemmer forventer å være gode ambassadører for vår idrett.
 • Misbruk av doping/rusmidler fører til utvisning fra klubben.
 • Kontrakten er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan sykdomsperioden benyttes etter avtaletidens utløp.
 • Ved graviditet, eller sykdom som kan dokumenteres kan kontrakten fryses i opp til 12 måneder (OBS ferie er ikke gyldig grunn for frysing).
 • Vi forbeholder oss retten til å justere treningstidene.
 • Det finnes to forskjellige prisgrupper; ungdom og voksen. Ungdom er aldersgruppen 12-17 år, voksen er aldersgruppen over 18 år.
 • Ved overgang fra ungdom til voksen justeres prisen automatisk.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre priser, prisgruppsinndeling og øvrige betingelser for medlemskap. Alle slike endringer vil bli tydlig annonsert. Endringer som fører til prisoppgang for eleven, vil bli varslet minimum en måned i forveien.
 • Prisen inkluderer treningsavgift og medlemsavgift i Sentrum Kickboxingklubb.
 • Prisen inkluderer medlemskap i Norges Kickboxingforbund og Norges Idrettsforbund ved inngåelse av avtale.
 • Sentrum Kickboxingklubb anbefaler alle sine medlemmer å tegne forsikringslisens hos Norges Kickboxingforbund. Dette gjøres via klubben.