Fakta og historikk

Sentrum Kickboxing Klubb ble stiftet i 22. oktober 2001, med satsing fra svartbelteutøver Lars Erik Sandlie. Klubben er medlem av Norges Kickboxingforbund, World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O.) og Norges Idrettsforbund.

Klubben har medlemmer i aldersgruppen 4-72 år.

Som for de fleste idretter, utgjør mosjonister den største gruppen utøvere. Det vil si at nybegynner og videregående 1-2 og mix partiene er størst (ca 90 %), mens ca 10 % av våre medlemmer er utøvere (de som stiller til merkestevner, Norges Cup, Norgesmesterskap, World Cup eller lignende).

Snittalderen for våre utøvere ligger på 26 år og fordelingen er ca 60/40 jenter/gutter.

Klubben har gjennom årene hatt en rekke underavdelnigner utenfor Oslo, herunder Hamar, Brummendal, Lillehammer, Asker og Helsfyr. Siden 2016 finnes det en avdelning i Strømmen i tillegg.