Kurs høsten 2011, Oslo Idrettskrets

Hei!

Ønsker du å bli inspirert og motivert for bl.a. klubbarbeidet? Da bør du sette av lørdag 22 oktober og bli med på Den Store Kurshelgen.
Harald Rønneberg fra Senkveld vil åpne dagen, og her vil du få et foredrag du ikke har sett maken til. I tillegg til Harald vil du kunne høre mange flotte foredragsholdere og temaer.
Meld deg på nå!

Andre kurs.
Om du ønsker mer kurs eller ikke har muligheten for å delta på Den store Kurshelgen så arrangerer vi flere kurs utover høsten:

Valgkomite. Det går raskt mot årsmøter og på tide å sette i gang valgkomiteen. Det arrangeres kurs for valgkomiteer 13. oktober. Du finner ytterligere informasjon her

Økonomistyring. For å sikre god økonomistyring i klubben er kurset økonomistyring er fin start. Kurset går over 3 kvelder med start 17 oktober, og gir en fyldig innføring. Du finner ytterligere informasjon her

Juss for idrettslag. Kurset gir en enkel innføring i de viktigste lover og regler som er grunnleggende for klubbdrift. Kurset arrangeres  9 november. Du finner ytterligere informasjon her

Aktivitetslederkurs for barneidrett x). Kurset er for alle som er trenere for barn.
x)Kurset er flyttet til Seterbråten skole (Bjørndal) og koster kr.550,- pr. person. Du finner ytterligere informasjon her

Er det andre temaer klubben føler behov for å diskutere ta kontakt. Og husk: vi gjennomfører gjerne kurs i klubbens egne lokaler. Du finner ytterligere informasjon på våre hjemmesider http://www.idrett.no/krets/oslo/utdanning/Sider/Utdanning.aspx.

Med ønske om en god kompetansehøst!

Med vennlig hilsen

 

Kathe Langvik

Avdelingsleder kompetanse- og klubbutvikling

 

Mob: +47 99 63 25 43

Tlf: + 47 22 57 97 02

 

Oslo Idrettskrets 

www.idrett.no/oslo

“Vi skaper idrettsglede”