Graderings trening Oslo, fredag 1. juni med Jimmy fra graderingskomiteen

Graderings trening fredag 1. juni med Jimmy fra graderingskomiteen

kl 17:00  (alle belter)

Ta med allt av utstyr og husk belter på til oppstilling!

Jimmy Rådberg

Brunt III

Graderingskomite