Samling med Christian Kvatningen hos Sentrum Kickboxing Klubb avd Oslo

Samling med Christian Kvatningen hos Sentrum Kickboxing Klubb avd Oslo
tirsdag 24 og onsdag 25 April.
Klokken 18.30 til 20.00
Begrenset med plasser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Lars Erik for påmelding på lars@sentrumkickboxing.no

http://www.youtube.com/watch?v=s8rcDw4gA8c