Gradering

Vi ønsker alle som stiller til gradering lykke til.

I Sentrum kickboxing klubb for å markere personlig utvikling for utøveren, arrangeres det gradering. Gradering er en markering av at kickboxer eleven har nådd et visst nivå, og Norges Kickboxing Forbund har definert hva som er teknisk pensum for hver grad. Pensum er å finne på www.kickboxing.no. I tillegg til teknisk ferdighet og kjennskap til teknikker, bedømmes flere andre kvaliteter. Det et også definert krav til minste tid og minimum antall treningsøkter mellom hvert graderingsnivå.

Graderingen er en feiring av at utøveren har utviklet seg!
Belte gradene telles baklengs fra gult, som er den første graderingen. Videre farger er orange, grønt, blått og markerer slutten på nybegynner-stadiet, ned til brunt III, som er den siste før sort belte.Svartbelte-gradene starter på 1. dan og teller oppover.

image image