Sommertrening (fellestrening) 9. juni – 25 august.

Sommertrening (fellestrening) 9. juni – 25 august.

Vi starter sommertrening fra og med 9.juni og fortsetter frem og med til uke 32.

Alle partier kjører felles sommertrening.

Tirsdag og torsdag kl 1800-1930

Mandag og onsdager kl 1700-1830 (utenom uke 28)

Ta med utstyr.

NB! Følg med på Facebook siden for fortløpende informasjon på dagens/ukens trening. Muligens det er noen ivrige sjeler som ønsker mertrening. 🙂

Lars Erik Sandlie

Sommerfest/graderingsfest 30. Mai

På tide med en fest!

30. Mai kl 21:00

Det er sesongavslutning! (før vi setter i gang med fellestrening for sommeren)

Og etter en graderinger er det på sin plass og sette seg ned med god mat og noe duggfriskt.

Det dukes opp med tapas og god stemning og åpen bar på Brazzeria.

BRAZZERIA ligger i storslåtte lokaler på Jernbanetorget, like ved både Operahuset og Karl Johans gate, i det som en gang var det gamle billettkontoret på Østbanen, ligger Brazzeria, en fransk-italiensk restaurant.

 

 
Når: 30. Mai kl 21:00/matservering (møt gjerne opp før)

Pris: 165 kr per pers. (betales ved ankomst)

Meny:
Rødvinsbraisert oksekjeke servert med potet – pepperot pure og glaserte rotfrukter… 165 kr.   Brød og aioli som starter.
Det er begrenset med bord plasseringer, så første mann til mølla…

Hvor:

Jernbanetorget 1,
0154 Oslo

Meld deg på her!

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Skriv deg gjerne opp på treningen også!

Bienvenu & benvenuto – velkommen til mat, prat og fest, på Brazzeria Restaurant & Bar i nye Østbanehallen!

Mvh Lars Erik

Årsmøtet 9. Juni

Årsmøtet er satt 9 juni kl 18:00

Avholdes i klubblokalene.

 

 

ÅRSMØTETS AGENDA

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær1 samt to representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand2.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan3.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) tre styremedlemmer og to varamedlemmer

c) øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

1 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

2 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan.

3 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen

i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen

skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget,

dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg

m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11

 

MVH Styret

GRADERING 30. MAI

GRADERING 30. MAI

Graderingen er delt opp.

Gult og Orange kl 10

Grønt, Blått og Brunt kl 14

Meld deg opp. Siste frist 25 mai kl 22

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

NB! Tider kan endres så følg med

 

Graderingsveiledning

Film veiledere

 

Vi ønsker alle som stiller til gradering lykke til.

I Sentrum kickboxing klubb for å markere personlig utvikling for utøveren, arrangeres det gradering. Gradering er en markering av at kickboxer eleven har nådd et visst nivå, og Norges Kickboxing Forbund har definert hva som er teknisk pensum for hver grad. Pensum er å finne på www.kickboxing.no. I tillegg til teknisk ferdighet og kjennskap til teknikker, bedømmes flere andre kvaliteter. Det et også definert krav til minste tid og minimum antall treningsøkter mellom hvert graderingsnivå.

Graderingen er en feiring av at utøveren har utviklet seg!
Belte gradene telles baklengs fra gult, som er den første graderingen. Videre farger er orange, grønt, blått og markerer slutten på nybegynner-stadiet, ned til brunt III, som er den siste før sort belte.Svartbelte-gradene starter på 1. dan og teller oppover.

image image

Gratulerer med 17. Mai

Sentrum kickboxing klubb sine trenere og styret ønsker dere alle en flott 17. Mai.

image