Resultater fra høstgradering

Årets høstgradering resulterte i 15 gulbelter, 4 orange, 4 grønt II, 1 blå og 1 brunt II for de voksne. Ungdommene sikret seg 5 stk gult I, 3 stk gult II, 2 stk gult III, 1 stk orange og 2 stk grønt 1. 

Ekstra honnør til de som dobbelgraderte, trippelgraderte og firdobbelgraderte denne gangen. Av de voksne var det to dobbelgraderinger og en trippelgradering. Av ungdommene ble det to doble og en firdobbel. Å dobbelgradere seg innebærer at man presterer så pass langt over forventing, at graderingsdommerne mener man har gjort seg fortent av et eller flere beltenivåer høyere. 

For ungdommene sin del ble graderingen avsluttet med vel fortent julebord på Megazone. Det var tre runder spill og pizza på alle sammen.