Oppdatering rundt Covid-19

 

Hei ærede medlemmer.

Grunnet koronavirusets raske utvikling har vi valgt å stenge klubben på ubestemt tid. I første omgang følger vi helsemyndighetene og oslo kommune sine retningslinjer og avlyser alt trening frem. I første omgang var det frem til 26. mars, men er nå forlenget til ubestemt tid.

Sentrum Kickboxing klubb drives gjennom dugnad og frivillighet. Drift kostnader er dekket opp fra medlemmer. Selvom vi ikke gjennomfører treninger har klubben økonomiske forpliktelser og flere faste kostnader hver måned som må betales.

Vi håper at våre medlemmer har forståelse for at klubben ikke har mulighet til å svare på spørsmål om angående kontingent og åpningstider før situasjonen er litt mer avklart.

Vi følger utviklingen løpende og vil oppdatere her med ny informasjon så fort vi kan åpne.