Timeplan

Denne timeplanen gjelder for våren 2021. 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Lørdag

Søndag

Fortkortelser:

VG=Videregående
FC=Full Contact
KL=Kick Light (lettkontaktsvariant av K1)
LC=Light Contact