Timeplan

Denne timeplanen gjelder for vår 2024.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fortkortelser:

VG=Videregående
FC=Full Contact
KL=Kick Light (lettkontaktsvariant av K1)
LC=Light Contact