Timeplan

Denne timeplanen gjelder for høsten 2020. Blå timer krever fullt utstyr.

Mandag

 • Ungdom nybegynnere

  -

 • Avansert (LC, FC)

  -

 • Videregående (LC)

  -

Mandag (sal 2)

 • Nybegynnere 2 (LC)

  -

Tirsdag

 • Nybegynnere 1 (LC)

  -

Tirsdag (sal 2)

 • Videregående (LC, KL)

  -

Onsdag

 • Ungdom nybegynnere

  -

 • Avansert (LC, FC)

  -

 • Videregående (LC)

  -

Onsdag (sal 2)

 • Kickboxingskole for barn

  -

 • Nybegynnere 2 (LC)

  -

Torsdag

 • Nybegynnere 1 (LC)

  -

Torsdag (sal 2)

 • Videregående (LC, KL)

  -

Søndag

 • Åpen time (kampteknikker)

  -

Fortkortelser:

FC=Full Contact
KL=Kick Light (lettkontaktsvariant av K1)
LC=Light Contact